Home
go back
 

Anslutning

Smartphone

För att skapa en anslutning mellan din smartphone och ditt MyLock via
Bluetooth håller du ned användarknappen på ditt danalock tills du hör tre pip. 
Släpp då knappen, varvid ett kort pip ska höras.


Gateway

För att starta en förbindelse mellan en gateway och ditt MyLock via Z-wave 
håller du ned användarknappen på ditt danalock tills du hör två pip. 
Släpp då knappen, varvid ett kort pip ska höras.


Återställning av krypteringsnyckeln

För att återställa ditt MyLock och ta bort alla nycklar från minnet håller
du ned användarknappen på ditt danalock tills du hör fem pip. 
Släpp då knappen, varvid ett kort pip ska höras.

Detta går inte att ångra.


Fabriksinställning 

För att radera alla dina användardefinierade inställningar håller
du ned användarknappen på ditt danalock tills du hör 10 pip. 
Släpp då knappen, varvid ett kort pip ska höras.

Nu har ditt MyLock återfått de ursprungliga fabriksinställningarna. 

Detta går inte att ångra.

Batteribyte Låsa/låsa upp med användarknappen