Home
go back
 

Uppdatera nyckel

När du installerar MyLock-appenMyLock-appen måste uppdatera e-nycklarna en gång per dygn för att minimera risken
för intrång. Men du kan ändra uppdateringsinställningarna på www.login.MyLock.dk.

När MyLock-appen startar blir e-nycklarna automatiskt uppdaterade. Hur länge en e-nyckel
ska gälla anger du i MyLock e-nyckel-inställningarna när du skapar en ny anslutning.

Varje gång en e-nyckel uppdateras gäller den nya inställningen i 24 timmar från den
tidpunkt då nyckeln hämtas från servern, om ingen annan tidsperiod har angetts i
användarinställningarna.

Det betyder att om uppdateringstiden är angiven till 24 timmar, och nyckeln hämtas den
16 april 2014 kl. 10.15, så kommer den nyckeln att gälla till den 17 april 2014 kl. 10.15.
Men det är inget problem, för en ny nyckel kan alltid skapas och skickas. Då förlängs
giltighetstiden med 24 timmar.

Vilka behörigheter du har beror på vilken roll du har som användare av den
specifika anslutningen. Vissa funktioner är inte tillgängliga för användare
som inte har nödvändig behörighet.

 

När uppdaterar du e-nycklarna?

 

Skaffa en nyckel till en ny anslutning
Anta att du ska få tillgång till grannens MyLock.
Din granne måste då skapa en anslutning mellan sitt lås och din smartphone.
Han kan lägga upp anslutningen med MyLock-appen eller MyLock-webbappen för att
skapa en e-nyckel till dig som han sedan skickar via sms eller e-post. Men nyckeln
syns inte i din nyckelring förrän nyckeln uppdateras i din MyLock-app.


Behörigheterna bestäms av en administratör
Anta att du vill ställa in ett MyLock på ett visst sätt. ·Din nuvarande roll gör dock att
du inte kan ändra inställningarna. Men administratören av anslutningen kan ändra
din roll, så att du får rätt behörighet – när du har uppdaterat din nyckel. 

E-nyckelns giltighetstid har löpt ut
Om din e-nyckels giltighetstid har löpt ut (d.v.s. det har gått mer än 24 timmar sedan
nyckeln uppdaterades) måste du få en ny nyckel. Kontakta administratören.

Kom ihåg att du måste vara ansluten till Internet för att uppdatera e-nycklar.

 

Tilføj en ny lås