Home
go back
 

Redigera användargrupper

För att redigera en användargrupp klickar du på ”Användare” i huvudmenyn.Ny -bruger (1)

 


 

Klicka sedan på pennsymbolen till höger i listan.  
Då visas en sida med gruppöversikt.Bruger -liste -rediger -gruppe (2)

 


 

Där får du en samlad överblick av gruppen, dess medlemmar och alla anslutningar gruppen har.
Du kan ta bort kopplingen till vissa användare, lås eller telefoner.

Om gruppen ska redigeras ytterligare, till exempel om du vill lägga till fler medlemmar,
klickar du på ” Redigera gruppinnehåll”.

Om du vill lägga till fler enheter klickar du på ” Lägg till nya anslutningar”.

Gruppe -overblik

 


 

Om du klickar på ” Redigera gruppinnehåll” kommer du till en sida där du bl.a. kan lägga till medlemmar i gruppen.
Opret -gruppe (3)

 


 

Om du klickar på ” Lägg till nya anslutningar” kommer du till sidan ” Anslutningar”, där du permanent eller tidsbegränsat kan ansluta lås och telefoner till gruppen.

Forbindelser -uden -markering

Skapa användargrupper Ta bort användare