Home
go back
 

Användarroller

Syftet med systemet med användarroller är att varje användare ska få individuellt anpassad behörighet.   

Exempelvis skulle du kunna utse någon att övervaka användningen av dina e-nycklar, samt att hantera och justera de olika behörigheterna för dem. Det gör du genom att ge den personen rollen som ”kontrollant” och ”låssmed”. Samtidigt hindras personen från tillgång till andra funktioner som inte är relevanta för de rollerna.

 

Fördefinierade användarroller:

Administratör
Telefontekniker
Låssmed
Planerare
Personalansvarig
Kontrollant
Användare

 

Administratör
En administratör får:


Telefontekniker
En telefontekniker får:


Låssmed
En låssmed får:

Till skillnad från alla andra användare, inklusive administratören, har låssmeden också möjlighet att ändra låsets inställningar och konfigurationer.

Personalansvarig
En personalansvarig får:

 

Planerare
En planerare får:

 

Kontrollant
En kontrollant får:

 

Användare
En användare får:

Se egna användarbehörigheter

Skapa en ny användarprofil Redigera användarprofiler