Home
go back
 

Autoupplåsning på/av

När autoupplåsningen är aktiv söker din smartphone
automatiskt MyLock-lås i närheten.

Så fort det hittas ett MyLock med en e-nyckel som matchar
någon av dem du har i appen låses dörren upp automatiskt.

För att stänga av autoupplåsningen klickar du på knappen
längst ned på skärmen.


Auto -unlock -tændt -screen

OBS: Om du har andra anslutningar via Bluetooth i tid
på din smartphone, kan det påverka signalen till låset.

 


 

Klicka för att starta autoupplåsningen
Om knappen för autoupplåsning har en grå cirkel
i mitten är autoupplåsningen avstängd.
Tryck på knappen för att aktivera funktionen.


Auto -unlock -slukket -screen

Auto -unlock -tændt -screen

 

Inställningar för autoupplåsning