Home
go back
 

Ändra låsets inställningar

Här har du många möjligheter att
ändra låsets olika inställningar.

Lås -indstillinger -screen (1)

Låsinställningar

Läge:  
Välj mellan normal- eller strömsparläge.

Riktning:  
Välj om ditt lås ska vridas med-
eller moturs.

Graders vridning:
Välj hur många grader ditt lås ska vridas
för att låsa eller låsa upp dörren.

Fördröjning för automatisk låsning:
Bestäm hur många sekunder som ska gå
efter du har låst upp dörren innan MyLock
automatiskt låser dörren igen.

Hastighet:
Bestäm hur snabbt motorn i ditt MyLock
ska vrida dörrlåset. Med låg hastighet får
motorn mer vridmoment. Det kan vara
nödvändigt om dörrens låscylinder går kärvt.

Tillgång till låsets inställningar Ändra batteriinställningar