Home
go back
 

Montering på basplattan

Placera nu MyLock på basen, och se till att cylindermedbringaren glider in i hålet i mitten.
Skruva in de tre basskruvarna igen.Monter -mylock -på -basepladen -ill

 

 


 

 

När locket ska klickas fast ska tappen vara i det övre vänstra hörnet
i förhållande till öppningen längst ned i låset.


Låget -sættes -forsigtigt -på -ill
Nu är ditt MyLock klart att användas.


 

Avslutande test
Tryck på användarknappen i mitten av locket en gång.


Test -din -My Lock -illDitt Jacob Jensen MyLock lyser då rött, och motorn drar runt vredet.

Strömförsörjning till ditt MyLock MyLock-delarna