Home
go back
 

Skapa användargrupper

För att skapa en ny användargrupp börjar du med att klicka på ”Brugere” (Användare) i huvudmenyn.Rediger -bruger -bjælke (1)

 


 

 

Då visas en lista över alla användare och grupper.
Klicka på ”Tilføj gruppe” (Lägg till grupp).Tilføj -brugergruppe (1)

 


 

 

Då visas sidan för att skapa en grupp:  Opret -gruppe (2)

Det är mycket enkelt att skapa en grupp:

  1. Klicka på ”Klicka här för att ange gruppnamn” och skriv den nya gruppens namn.
  2. Klicka på användarnamnen i listan till höger för att lägga till dem i gruppen. 
    Du kan inte spara gruppen förrän du har gett den ett namn.
  3. Klicka på ”Spara" längst ned till höger. Nu är den nya gruppen skapad.
Redigera användarprofiler Redigera användargrupper