Home
go back
 

Ändra batteriinställningar

I batteriinställningarna kan du bestämma
när du ska få en varning om låg batterinivå.

Batteri -screen

Tänk på att larmet inte hörs om telefonen
är i tyst läge.

Alarm -timer -screen

Ändra låsets inställningar Ändra Bluetooth-inställningar