Home
go back
 

Låsa/låsa upp med användarknappen

Användarknappen i mitten av ditt MyLock aktiveras när du vidrör den med fingret.

Test -din -My Lock -ill

Användarknappen har olika funktioner beroende på
hur länge du håller fingret på den.

Låsa dörren:
För att låsa dörren håller du ned användarknappen i 1 sekund.
Då låses dörren med hjälp av MyLock.


Låsa upp dörren:
För att låsa upp dörren håller du ned användarknappen i 1–3 sekunder.
Då låses dörren upp med hjälp av MyLock.

Anslutning Demontering av det befintliga dörrlåset