Home
go back
 

Lägga till ett nytt lås

Bluetooth Smart Integrations-läge
Innan du kan lägga till ett nytt lås i systemet
måste du aktivera Bluetooth Smart Integration:

Tryck på användarknappen mitt på MyLock-låset.
Håll ned användarknappen tills du hör tre pip.

Press -Userbutton -on -My Lock

Släpp knappen. Efter 3 sekunder hörs ännu ett pip.
Då är Bluetooth Smart Integration aktiverat.

Du kan läsa mer om Bluetooth Smart Integration här.

 

 


 

 

Öppna huvudmenyn
Tryck på menyknappen i MyLock-appen högst upp
till vänster på sidan för att lägga till ett nytt lås.

Då glider huvudmenyn in från vänster.

 

Nøglering -til -opret -ny -bruger -screen

  


 

Hitta nya lås
Klicka på knappen ”Install".
Då söks MyLock-lås i närheten.


OBS: Se till att hålla telefonen
nära ditt nya MyLock-lås.

Install -new -lock -screen


Välja ditt nya lås
När ditt lås är funnet visas det i en lista
på skärmen.

Klicka på ”Install” (Installera) för att
installera låset.

 


 
 

Ge ditt MyLock-lås ett namn
Nu ska du namnge låset.Giv -din -My Lock -et -navn -screen

Klicka därefter på pilen.

 


 

En välkomstbild visas.

Tillykke -screen


I det övre vänstra hörnet under menyn
visas en symbol för skärmuppdatering.
Klicka på den. 


Nøglering -screen (1)

Då hamnar det nya låset överst i listan 
för din elektroniska nyckelring.

Uppdatera nyckel