Home
go back
 

Montering av basplattan

För att montera basplattan på dörren ska du först ta bort den från MyLock-huset.

Du kan ta av locket på MyLock med naglarna, eller genom att vrida en skruvmejsel i öppningen längst ned i låset. Använd eventuellt fingrarna för att försiktigt lossa locket i hörnen.


My Lock -låget -løsnes -med -skruetrækker -ill

 

 


 

 

Skruva sedan ut de tre skruvar som håller fast basplattan.

 Nemt -at -fæstne -basepladen -til -døren -ill

 


 

Placera basplattan där vredet satt på dörren. Använd de två skruvar som ursprungligen fäste vredet för att fästa basplattan mot dörren. De stora hålen i mitten är till för medbringaren.

Du bestämmer själv vilket av de två hålen du ska använda för medbringaren. 
Det beror på var du vill ha ditt MyLock placerat på dörren.

Monter -basepladen -ill

OBSERVERA att cylindermedbringaren ska sticka ut 10–15 mm från dörrplattan.
Knipsa eventuellt av den med en avbitare. Det medföljer en extra medbringare som lätt kan kortas av till rätt längd. Medløver -ill

Demontering av det befintliga dörrlåset Strömförsörjning till ditt MyLock