Home
go back
 

Inställningar för autoupplåsning

Klicka på menysymbolen och sedan på knappen
”App indstillinger” (Appinställningar) för att
ändra inställningarna för autoupplåsning.Menu _App -indstillinger -screen
 

Med dessa inställningar kan du välja
hur autoupplåsningen ska fungera.

Du kan till exempel välja att låset ska
manövreras manuellt mellan varje
automatisk upplåsning eller att du ska
bli informerad varje gång din dörr
låses upp med autoupplåsning.

 

App -indstillinger -Auto -unlock -screen

Autoupplåsning på/av