Home
go back
 

Ändra Bluetooth-inställningar

Här har du möjlighet att ändra diverse
Bluetooth-inställningar.


Bluetooth -indstillinger -screen


Antennestyrke (Antennstyrka):
Här kan du bestämma räckvidden för ditt MyLock.
Du bör inte ändra denna inställning om du
inte är helt införstådd med konsekvenserna.

iBeacon:
Bestäm hur långt ditt MyLock sänder sin
iBeacon-signal. Det krävs för att du ska
kunna använda funktionerna för
knacka-och-lås-upp samt autoupplåsning.

Ändra batteriinställningar