Home
go back
 

Dela nycklar med andra

För att kopiera en e-nyckel till andra
ska du öppna MyLock-menyn.

Det gör du genom att dra nyckelsymbolen
från höger till vänster med fingret.

Klicka på den vänstra av de tre symbolerna.


Swipe -frem -til -ny -lås -screen (1)
 

Nu ska du bestämma om du vill ge andra
permanent eller tidsbegränsad åtkomst till låset.

Om du inte fyller i de två datumfälten blir
nyckeln permanent.

Om du anger ett datum och ett klockslag
i Från- och Till-fälten, gäller nyckeln
under den angivna tidsperioden.

Du kan sedan välja att skicka en
nyckelinbjudan som sms, e-post, via
MyLock-servern eller via din smartphone. 

 

Del -nøgle -screen (2)

Mottagaren får då en länk till MyLock-servern.