Home
go back
 

Demontering av det befintliga dörrlåset

Först skruvar du av dörrlåsets vred – men behåll skruvarna.

Skru -vrideren -ud -ill

De skruvar du lossar för att ta bort vredet ska användas för att fästa basen.

 Fastgør -basen -ill

Låsa/låsa upp med användarknappen Montering av basplattan